Các lịch giảng | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
  • no img
  • no img
  • [TKT] Cao học khóa 26
  • [TKT+TTC] Lịch CQ: 14/8 - 10/12/2017
    Các thầy cô xem và cần điều chỉnh xin thông báo cho Hải
  • [TKT] Giảng TC+B2+LT+Edutop (2017)
  • [TKT] Giảng kỳ hè (Tháng 6+7 / 2017)
  • [TKT+TTC] Trông thi: Tháng 5/2016 (cập nhật 10/5)