Nguyễn Thanh Tuấn

Họ tên
Nguyễn Thanh Tuấn
Bộ môn:
Toán Kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
nttuan@neu.edu.vn

Thông tin cá nhân

 • Họ tên: Nguyễn Thanh Tuấn
 • Tel: 0353397888
 • Email: nttuan@neu.edu.vn hoặc thanhtuanvp88@gmail.com
 • Website: nttuan8.com

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Machine Learning, Deep Learning.
 • Xử lý ảnh.
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
 • Ứng dụng Machine Learning trong y sinh.
 • Ứng dụng Machine Learning trong các bài toán kinh tế, kinh doanh.

Kinh nghiệm làm việc

 • Từ 10/2020 – nay: Giảng viên bộ môn Toán Kinh tế, dạy chương trình đào tạo Data science.
 • Từ 9/2019 – 6/2020: Data Scientist tại viện nghiên cứu dữ liệu lớn, Big Data, Vingroup.
 • Từ 7/2019 – 9/2019: Data scientist tại công ty Pixta.
 • Từ 6/2016 – 1/2017: Lập trình viên C++ tại công ty IFI Solution.

Giáo dục đào tạo

 • 09/2018 – 09/2019: Thạc sĩ chuyên ngành Machine Learning, đại học Bristol.

Báo

 • Graph convolutional networks for drug response prediction, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics

Sách

 • Sách Deep Learning cơ bản.

Blog

 • Series Deep Learning cơ bản
 • Series Generative Adversarial Network (GAN)
 • Series Pytorch cơ bản