Nguyễn Thị Liên | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Liên
  • Nguyễn Thị Liên
  • 1985
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán tài chính