Các bản tin | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img
 • no img
 • NCS Nguyễn Thị Cẩm Vân bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ kinh tế
  Ngày 8/2/2015
 • Kết thúc lớp đào tạo ngắn hạn Module 3
 • Thời khóa biểu – Thông tin K56 chuyên ngành
 • Buổi lễ chào K56
  Tối Thứ Ba ngày 11/11/2014, tại Tầng 3 Trung tâm dịch vụ
 • Hình ảnh ngày 20 / 11 / 2014
  Ngày 20 / 11 / 2014, tại Khoa Toán đã có buổi gặp mặt truyền thống của các...