Các bản tin | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
  • no img
  • Kết thúc lớp đào tạo ngắn hạn Module 3
  • Thời khóa biểu – Thông tin K56 chuyên ngành
  • Buổi lễ chào K56
    Tối Thứ Ba ngày 11/11/2014, tại Tầng 3 Trung tâm dịch vụ
  • Hình ảnh ngày 20 / 11 / 2014
    Ngày 20 / 11 / 2014, tại Khoa Toán đã có buổi gặp mặt truyền thống của các...
  • Giải bóng đá Trường và Hội diễn văn nghệ K56