Các lịch giảng | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img
 • no img
 • [TKT+TTC] Trông thi: Tháng 12/2016
 • Lịch trình Chuyên đề thực tập (1/8 - 11/12/2016)
 • [TKT+TTC] Giảng TC+B2+LT+TX+Edutop (2016)
  Từ 4 / 1 / 2016
 • [TKT] Giảng CQ Học kỳ hè (6+7/2016)
  (6/6 - 26/6) và (11/7 - 24/7)
 • [TKT+TTC] Thi Học kỳ 2 (2015-2016)