Các lịch giảng | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img
 • no img
 • Lịch Kiểm tra Kinh tế lượng: T7 + CN (9 + 10 / 4 / 2016)
  Các thầy cô và sinh viên lưu ý
 • [TKT] Giảng Cao học K24
  Kinh tế lượng ứng dụng
 • Lịch trình các học phần Chuyên ngành
 • [TKT+TTC] Chính quy từ 1/2016 - 5/2016
 • Hướng dẫn Chuyên đề thực tập
  Đợt 1 khóa 54 (3/8 đến 6/12)