Chuyên đề thực tập | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img
 • no img
 • Chuyên đề thực tập Toán kinh tế 46
  Năm 2008
 • Chuyên đề thực tập Toán kinh tế 47
  Năm 2009
 • Chuyên đề thực tập Toán tài chính 47
  Năm 2009