Seminar về Thống kê tại VIASM – Hồi quy Bayes

Vào ngày Thứ Tư, 30/3 tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã bắt đầu chuỗi seminar về Thống kê. Đây cũng là hoạt động lần đầu sử dụng hội trường của VIASM.

Mở đầu là bài trình bày về Tiếp cận Bayes trong Hồi quy tuyến tính

(Bayesian Approach in Linear Regression)

Các giảng viên khoa Toán đã tham gia và thảo luận, giao lưu với các giảng viên các trường ĐH, cán bộ nghiên cứu tại các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng

Tài liệu: TẠI ĐÂY.

Một số nội dung chính:

  • Cách trình bày Thống kê về Hồi quy tuyến tính, dạng xác suất
  • Trường phái tần suất và phương pháp LS – Maximum Likelihood
  • Tiếp cận thống kê Bayes
  • Tiếp cận Bayes với Hồi quy tuyến tính đơn biến: liên hợp Chuẩn – Chuẩn
  • Tiếp cận Bayes với Hồi quy bội
  • Trao đổi thảo luận