Tài liệu khóa giới thiệu Khoa học Dữ liệu (ngày 15 – 17/5/2017)

Trong thời gian 15 đến 17/5/2015, Viện Toán cao cấp tổ chức khóa giới thiệu về Khoa học dữ liệu.

Địa điểm: Trường Đại học Thủy Lợi.

 

Các bài giảng: TẠI ĐÂY (http://jaist.ac.jp/~bao/DS2017/)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *