Bí thư Chi bộ – Bí thư Đoàn thanh niên | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Bí thư Chi bộ – Bí thư Đoàn thanh niên


CÁC BÍ THƯ CHI BỘ ĐẢNG KHOA

Họ tên Nhiệm kỳ  
     
     
 Nguyễn Văn Tý - 2003 TyNV_2013
Cao Xuân Hòa 2003 - HoaCX_2008

 

CÁC BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN THANH NIÊN

Họ tên Nhiệm kỳ  
     
Trần Quang Yên  - 1999  
Trần Chung Thủy 1999 – 2003 ThuyTC_2008
Lê Đức Hoàng 2003 – 2008 HoangLD_2010
Bùi Quốc Hoàn 2008 – 2011 HoanBQ_2014
Nguyễn Thị Thùy Trang 2011 - TrangNTT_2