Họp Công đoàn khoa năm 2016 (8/12/2016) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Họp Công đoàn khoa năm 2016 (8/12/2016)


Thời gian: 14h00 ngày Thứ Năm 8/12/2016

Địa điểm: Văn phòng khoa

Thành viên: Thành viên Công đoàn

Chủ trì:

 

Cuối cuộc họp đã đề cử các thành viên của Khoa tham gia Đại hội công đoàn trường

- Nguyễn Thị Minh - trưởng khoa

- Lê Đức Hoàng - Chủ tịch công đoàn khoa

- Phan Thị Minh - Phó chủ tịch công đoàn

- Nguyễn Mạnh Thế 

- Hoàng Đức Mạnh

- Tống Thành Trung

- Bùi Quốc Hoàn

- Cao Xuân Hòa

- Nguyễn Mai Quyên

- Bùi Dương Hải