Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 21/8-27/8/2017 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 21/8-27/8/2017


Thứ 2: 9h45, Họp xét cho giảng viên tập sự, tại VP Khoa. Kính mời: C.Minh, T.Thế, T.Mạnh, T.Hoàn, C. Vân. Cô Huệ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như nêu trong mục thông báo của Trường.

 

Thứ 2: 10h15: Họp triển khai thực hiện lớp học SAS cho sinh viên chuyên ngành theo hợp tác giữa Khoa - Công ty SAS - VP Bank, tại VP Khoa. Mời: C.Minh, T. Thế, T. Mạnh, T. Hoàn.

 

Thứ 2: 14h, Họp trao đổi về quản trị nội bộ, tại G2 N10. Mời: cô Minh

 

Thứ 3: 10h, Họp xếp chuyên ngành, HT A. Mời: T. Thế

 

Văn phòng Khoa

Các ngày 22-25: Các NCS K37 học học phần chuyên ngành tại VP Khoa như đã thông báo chi tiết (C22, C23, SC 24, SC 25). Sáng từ 8h15, chiều từ 2h15.

 

Bài liên quan