[TCB] TKB kỳ I 2017 - 2018 (8/2017) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

[TCB] TKB kỳ I 2017 - 2018 (8/2017)


Lịch giảng các lớp học từ 14/8/2017 - 10/12/2017

 

STT Lớp Số TC Tiết Thứ GV
1 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_1 3 1-3 D-502 2 T. Nghĩa
2 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_7 3 6-8 D-502 2 C. Quyên
3 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_2 3 1-3 D-502 3 C. Lê Anh
4 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_8 3 6-8 D-502 3 T. Tuấn
5 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_3 3 1-3 D-502 4 C. Vân
6 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_9 3 6-8 D-502 4 T. Hoàn
7 Giải tích 2(117)_1 3 1-3 D501 5 T. Thắng
8 Giải tích 2(117)_2 3 8-10 B103 5 T. Tuyến
9 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_10 3 6-8 D-502 5 T. Đức
10 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_4 3 1-3 D-502 5 C. Quỳnh Anh
11 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_11 3 6-8 D-502 6 C. Huệ
12 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_5 3 1-3 D-502 6 T. Lâm
13 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_12 3 6-8 D-502 7 C. Quý
14 Toán cho các nhà kinh tế 2(117)_6 3 1-3 D-502 7 T. Long
15 Toán rời rạc(117)_1 3 3-5 A2-403 7 T. Trung
16 Toán rời rạc(117)_2 3 6-8 A2-516 7 T. Trung
17 Mathematics for Economics 1(117)_65 2 1-2 A2-705 2 T. Tuyến
C. Vân
18 Mathematics for Economics 2(117)_13 3 3-5 A2-705 2 T. Trung
- C. Quyên