Thông báo - Đăng ký kiểm tra KTL | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Thông báo - Đăng ký kiểm tra KTL

Các thầy cô giảng dạy KTL cập nhật thông tin trước ngày 20/3)

Theo kế hoạch giảng KTL, kiểm tra trên máy sẽ thực hiện vào cuối tuần học 12 (ngày Thứ Bảy 8/4 và Chủ Nhật 9/4)

 

Đề nghị các thầy cô giảng dạy Kinh tế lượng đăng ký số lượng sinh viên tham gia kiểm tra vào cuối tuần học 12, ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật (8 + 9 / 4) theo mẫu trong liên kết TẠI ĐÂY.

Khuyến khích sinh viên sử dụng laptop do điều kiện phòng máy có hạn

Thông tin gồm:

- Số lượng sinh viên thực học

- Số sinh viên có thể có laptop

- Số sinh viên có thể kiểm tra Chiều Thứ Bảy (8/4)

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17V42xD0dNX0uAcwBLbPf8t_zcAqRPzorWNYWqUm0vnw/edit?usp=sharing