Trông thi Học kỳ hè (7 + 8 / 8 / 2017) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Trông thi Học kỳ hè (7 + 8 / 8 / 2017)


Trông thi các lớp học kỳ Hè:

- Toán cho các nhà kinh tế 1 + 2

- Lý thuyết xác suất và thống kê toán

- Kinh tế lượng

 

Ngày Ca Môn Phòng Trông thi Làm đề Trả điểm
7 / 8 3 XSTK 8 phòng, 3 to
B101>106, 201, 202
Dương, Hưng, Đức, Liên,
Nga, Trung, P.Minh, Tú + 11
S4/8 7/9
8 / 8 2 KTL 8 phòng, 3 to
B101 > 106, 201, 202
Dương, Hưng, Đức, Liên, 
Nga, Trung, P.Minh, Thành + 11
S7/8 8/9
7 / 8 2 TCC 1 6 phòng, 2 to
B101 > 106
  S4/8 7/9
7 / 8 4 TCC 2 6 phòng, 2 to
B101 > 106
  S4/8 7/9