Giới thiệu

“Trung Tâm Giải pháp định lượng” (Quantitative resources center hay QRC) là Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trực thuộc khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhiệm vụ của Trung tâm là cung cấp tri thức, công cụ và giải pháp cho các vấn đề mà các doanh nghiệp, cá nhân gặp phải trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh.

Được thành lập từ tháng 01 năm 2000 với tên gọi ban đầu: “Trung tâm xử lý dữ liệu kinh tế xã hội và dự báo”. Đến tháng 09 năm 2020, để phù hợp với mô hình hoạt động và yêu cầu của thời đại mới, Trung tâm chính thức đổi tên thành “Trung tâm Giải pháp định lượng”.

Các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn tại QRC

  • Các phương pháp định lượng trong kinh tế xã hội;
  • Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm;
  • Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh;
  • Quản trị rủi ro định lượng

ĐỘI NGŨ

 

TS. Nguyễn Quang Huy – Phụ trách trung tâm

 

TS. Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm chung về hoạt động quản lý, điều hành tại Trung tâm giải pháp định lượng. Trước khi trở thành Giảng viên Khoa Toán Kinh tế, TS. Nguyễn Quang Huy có kinh nghiệm làm việc về nghiên cứu đầu tư tài chính tại Worldquant Millenium và tính toán trong bảo hiểm (Actuary) tại MetLife và Fubon Life. TS. Nguyễn Quang Huy lấy bằng Tiến sỹ ngành Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểm tại học viện ISFA – ĐH Claude Bernard Lyon và là thành viên của Hiệp hội định phí bảo hiểm Bắc Mỹ (SOA).

 

TS. Nguyễn Quang Huy – Phụ trách trung tâm

 

TS. Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm chung về hoạt động quản lý, điều hành tại Trung tâm giải pháp định lượng. Trước khi trở thành Giảng viên Khoa Toán Kinh tế, TS. Nguyễn Quang Huy có kinh nghiệm làm việc về nghiên cứu đầu tư tài chính tại Worldquant – Millenium và tính toán trong bảo hiểm (Actuary) tại MetLife và Fubon-Life. TS. Nguyễn Quang Huy lấy bằng Tiến sỹ ngành “Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểm” tại học viện ISFA – ĐH Claude Bernard Lyon và là thành viên của Hiệp hội định phí bảo hiểm Bắc Mỹ (SOA).

 

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

CONTACT

Address: Suite 1108, Building A1, National Economic University, 207 Giai Phong str, Hai Ba Trung district, Hanoi.

Mobile: 0084 917 56 1985 (Mr. Huy)

Email: khoatoankt@neu.edu.vn

Facebook: Khoa Toan Kinh te NEU

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 1108, nhà A1, ĐH Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Di động: 0917 56 1985 (TS. Nguyễn Quang Huy)

Thư điện tử: khoatoankt@neu.edu.vn

Facebook: Khoa Toan Kinh te NEU