Vũ Duy Thành | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Vũ Duy Thành

Vũ Duy Thành
 • Vũ Duy Thành
 • 1990
 • Thạc sỹ
 • Giảng viên
 • Toán Kinh tế
 • Điều hành nhóm nghiên cứu QUANTCORE - Nhóm NC ứng dụng PT định lượng trong KT và TC - Khoa TKT
 • thanhvu.mfe.neu@gmail.com
 • vuduythanh1990@gmail.com
 • ACADEMIC INFORMATION

   

  THÔNG TIN CỤ THỂ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Toán học ứng dụng
  • Phân tích và quản trị tài chính
  • Quản trị rủi ro
  • Kinh tế học
  • Kinh tế lượng
  • Thống kê ứng dụng.

   

  Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu:

  • Kinh tế vĩ mô, phân tích chính sách tài khóa, tiền tệ
  • Quản trị tài chính
  • Quản trị rủi ro
  • Phân tích định lượng và dự báo trong kinh tế xã hội và tài chính
  • Nghiên cứu ứng dụng Toán trong kinh tế

   

  Quá trình đào tạo

  • Cử nhân: Toán tài chính - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Năm 2012
  • Thạc sỹ: Kinh tế phát triển - Cao học Hà Lan - Eramus University - Năm 2015

   

  Các môn học đã tham gia giảng dạy

  • Kinh tế lượng 1
  • Kinh tế lượng 2
  • Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
  • Phân tích số liệu mảng
  • Phân tích dữ liệu kinh tế
  • Toán Kinh tế
  • Thống kê toán.
  • Lý thuyết trò chơi.
  • Ra quyết định kinh doanh
  • Tiếng Anh chuyên ngành toán ứng dụng.

   

  Kĩ năng chuyên môn

  • Xây dựng mô hình định lượng Kinh tế - Tài chính
  • Xử lý dữ liệu và phân tích thống kê
  • Xây dựng quy trình phân tích tài chính, phân tích thị trường và mô hình quản trị rủi ro.
  • Có kinh nghiệm  với ngôn ngữ lập trình và các phần mềm thống kê: R, SAS, VBA, Matlab, STATA, SPSS.

   

  Các sách đã xuất bản

  • Nhân khẩu học Việt Nam và một số vấn đề Kinh tế - Xã hội, Đồng tác giả, Nhà xuất bản lao động (Quý 4 - năm 2014).

   

  Các bài viết đã xuất bản

  • Tháng 1, 2014: Kinh tế Việt Nam năm 2013: Tiếp tục ổn định Kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 199.
  • Tháng 2, 2014: “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014”, Hội thảo khoa học Quốc gia do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức.
  • Tháng 5, 2014: “ Nhân khẩu học trong tăng trưởng kinh tế và vấn đề bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam”, Hội thảo khoa học Quốc gia về “Tránh bẫy thu nhập trung bình” do Ban Kinh tế Trung Ương Đảng tổ chức.
  • Tháng 6, 2014: “Tổng quan diễn biến một số biến số kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm và triển vọng năm 2014”, Hội thảo khoa học Quốc gia về “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ban Kinh tế Trung Ương phối hợp tổ chức.
  • Tháng 7, 2015: “Tự do hóa lãi suất trong tiến trình tự do hóa tài chính – Phân tích tình huống của Trung Quốc và một số nước và thực tiễn của Việt Nam” – Hội thảo quốc gia về an ninh tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế.
  • Tháng 4, 2016: “Cán cân vãng lai của Việt Nam 2010-2015 và một số khuyến nghị chính sách giai đoạn 2016 -2020” – Hội thảo “Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới”, 2016

   

  Hoạt động nghiên cứu và các đề tài

  • Tháng 11, 2011: Tham gia vào nhóm nghiên cứu triển vọng ứng dụng sản phẩm phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Tháng 11, 2011: Tham gia vào nhóm nghiêm cứu các phương pháp định giá công ty trên thị trường chứng khoán.
  • Tháng 2, 2012: Tham gia nghiên cứu đánh giá rủi ro tín dụng của các khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần VietinBank, chi nhánh Hoàng Mai.
  • Tháng 4, 2013: Tham gia vào nhóm dịch thuật và nghiên cứu về Kinh tế học biến đối khí hậu và các chính sách ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
  • Tháng 10, 2013: Tham gia vào nhóm dịch thuật và biên soạn sách chuyên khảo về tài chính định lượng của bộ môn Toán tài chính – Đại học Kinh tế Quốc dân.
  • Tháng 5, 2014:  Tham gia dự án phân tích và dự báo giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Tháng 6, 2014:  Tham gia dự án phân tích và dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của các ngành chính ở Việt nam với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Tháng 3, 2015: Đề tài "Kinh nghiệm của các nước Đông Á trong quá trình vượt bẫy thu nhập trung bình và bài học rút ra", Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Trường đại học Kinh tế Quốc dân
  • Tháng 6, 2015: Đề tài nhánh "Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" - Thuộc đề tài cấp Nhà nước KX 01.15/11-15: "An ninh tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế Quốc tế" (2015-2016).
  • Tháng 8, 2015: Hợp tác nghiên cứu ứng dụng và tư vấn định lượng trong phân tích kinh doanh cho Trung tâm phân tích Kinh doanh - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VP Bank.
  • Tháng 12, 2015: Tham gia tư vấn và đào tạo phân tích định lượng cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
  • Tháng 2, 2016: Phụ trách chuỗi nghiên cứu và sự kiện trao đổi chuyên gia về Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng kết hợp giữa Khoa Toán Kinh tế và các ngân hàng Vietcombank, BIDV, VP Bank, TechcomBank, Maritime Bank, chứng khoán MBS…
  • Tháng 3, 2016: Đề tài “Nhận dạng sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng và bất động sản niêm yết tại Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mã số: KTQD/V16.36
  • Tháng 3, 2016, Đề tài Vấn đề thông tin không cân xứng trên thị trường thực phẩm sạch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, mã số đề tài: B2016-KHA-11

   

  Các dự án đã tham gia

  • Dự án "Xây dựng phần mềm mô hình tiêu thụ điện năng của Việt Nam", Viên nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Tháng 4-7 năm 2014).
  • Dự án "Xây dựng phần mềm mô hình dự báo biến động xuất nhập khẩu của Việt Nam", Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Tháng 4-7 năm 2014).
  • Dự án "Chấm điểm minh bạch trong công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội", Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Hoạt động thường niên 2015, 2016
  • Dự án "Dự báo lãi suất liên ngân hàng và tỷ giá hối đoái của các quốc gia", Tập đoàn Điện lực Việt Nam

   

  TÀI LIỆU DÀNH CHO SINH VIÊN

  1. Môn Kinh tế lượng 1 

  BÀI ÔN TẬP KIỂM TRA 20% TRÊN MÁY: PDF

  • Phần mở đầu: pdf
  • Nhắc lại kiến thức về xác suất và thống kê toán: pdf
  • Chương 1: pdf
  • Chương 2: pdf
  • Chương 3: pdf
  • Chương 4: pdf
  • Chương 5: pdf
  • Chương 6: pdf
  • Chương 7: pdf

  2. Môn Phân tích chuỗi thời gian (dành cho sinh viên ngoài ngành)

  PHẦN NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KÌ: PDF

  • Chương 1: pdf
  • Chương 2: pdf
  • Chương 3: pdf
  • Chương 4: pdf