Chuyến đi nghỉ Bãi Lữ của khoa Toán kinh tế

Công đoàn khoa Toán kinh tế đã tổ chức cho các thành viên Công đoàn và Gia đình kì nghỉ Bãi Lữ thành công.