Giảng viên – cán bộ Bộ môn Toán kinh tế

Danh sách Giảng viên – Cán bộ thuộc bộ môn Toán kinh tế

1 Hoàng Đình Tuấn, PGS.TS  
2 Nguyễn Cao Văn, PGS.TS  
3 Cao Xuân Hòa, TS  
4 Trần Thái Ninh, TS  
5 Trần Bá Phi, TS  
6 Nguyễn Thị Minh, PGS.TS  
7 Nguyễn Mạnh Thế, TS  
8 Hoàng Thị Thanh Tâm, ThS  
9 Phạm Thị Hương Huyền, ThS  
10 Bùi Dương Hải, ThS  
11 Nguyễn Linh Sơn, ThS  
12 Lê Đức Hoàng, ThS  
13 Nguyễn Hải Dương, ThS  
14 Hoàng Bích Phương, ThS  
15 Phạm Ngọc Đức, ThS  
16 Phạm Ngọc Hưng, ThS  
17 Lê Anh Đức, ThS  
18 Lương Văn Long, ThS  
19 Nguyễn Hồng Nhật, ThS  
20 Nguyễn Thị Thảo, ThS  
21 Mai Cẩm Tú, ThS  
22 Vũ Thị Bích Ngọc, ThS  
23 Nguyễn Thị Thùy Trang, ThS  
24 Đỗ Thị Minh Thúy, ThS  
25 Phan Thị Minh  
26 Vũ Duy Thành,ThS

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *