Họp BM Toán kinh tế (11/5/2018)

14h – Thứ Sáu 11.5.2018

C.Minh, Thế, Hải, Hoàng, Ngọc, Long, Tú, Dương  Tâm, Huyền, Hưng, Thảo, Phương, Nhật, 

 

NỘI DUNG

– Rà soát các đề cương các học phần

– Làm đề Kinh tế lượng

– Làm Slide KTL Ứng dụng cho cao học

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *