K47 – Toán tài chính

Danh sách lớp Toán Tài chính khóa 47(2005 – 2009)

TT Họ tên – năm sinh – quê quán Liên lạc Ghi chú
  Đỗ Thị Ngọc Bích  22/9/1987
Văn Lãng – Lạng Sơn
   
  Phan Thị Dung 13/10/1987
Văn Giang – Hưng Yên
   
  Nguyễn Lê Duy  26/3/1987
Văn Lâm – Hưng Yên
   
  Nguyễn Thành Đạt  22/4/1987
Hải An – Hải Phòng
   
  Lê Thị Hương Giang  25/2/1987
Văn Giang – Hưng Yên
   
  Lê Trường Giang   19/1/1987
Kiến Xương – Thái Bình
   
  Nguyễn Duyên Hậu   10/12/1987
Tân Thịnh – Hòa Bình
   
   Trần Thị Thu Hiền   1/1/1987
Quỳnh Phụ – Thái Bình
   
  Quản Trọng Hiếu   24/9/1987
Lạng Giang – Bắc Giang
   
  Bùi Minh Hiệu    19/1/1987
TP.Hải Dương
   
  Trần Xuân Huy   19/11/1987
Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
   
  Đinh Thị Huyền   6/8/1987
Thanh Chương – Nghệ An
   
  Trương Việt Hùng   20/2/1987
Bút Sơn – Thanh Hóa
   Xuống K48
  Nguyễn Kim Hương    16/7/1987
Mê Linh – Vĩnh Phúc
   
  Trịnh Thị Thu Hương   2/12/1987
Hà Đông – Hà Nội
   
  Vũ Thị Hường   14/2/1987
TP.Hòa Bình
   
  Nguyễn Thị Kiều   13/3/1987
Tứ Kì – Hải Dương
   
  Nguyễn Thị Thanh Lan   24/1/1987
Phù Ninh – Phú Thọ
   
  Trần Thành Luân   12/11/1987
Đức Thọ – Hà Tĩnh
   
   Nguyễn Khánh Ly   7/6/1987
Thanh Oai – Hà Nội
   
   Lê Thị Tuyết Mai    1/10/1987
TP. Hòa Bình
   
  Lê Uyên Minh   15/8/1987
Đống Đa – Hà Nội
   
  Vũ Thị Minh    3/11/1986
Hưng Hà – Thái Bình
   
  Trương Công Nam    31/3/1987
Tĩnh Gia – Thanh Hóa
   
  Phạm Thị Nga    27/11/1987
Yên Mô – Ninh Bình
   
  Hoàng Kim Ngân    12/7/1987
Thái Thụy – Thái Bình
   
   Đào Thị Bích Ngọc    22/12/1986
Đông Hưng – Thái Bình
   
  Nguyễn Thị Minh Nguyệt    27/2/1986
Long Biên – Hà Nội
   
  Phùng Thị Nhung    27/3/1986
Hàm Yên – Tuyên Quang
   
  Vũ Thị Oanh    2/10/1987
Thái Thụy – Thái Bình
   
  Nguyễn Thị Quỳnh    1/12/1987
Cầu Giấy – Hà Nội
   
  Thái Anh Sơn   7/6/1986
Đống Đa – Hà Nội
   
  Lê Thị Hoài Thanh    18/12/1986
Long Biên – Hà Nội
   
  Trần Thị Thảo   3/11/1987
Từ Sơn – Bắc Ninh
   
  Vũ Thị Thắm    10/2/1985
Nghĩa Hưng – Nam Định
   
   Đào Thị Thoa   10/7/1987
Thanh Oai – Hà Nội
   
   Tống Thị Thu    18/3/1987
Vũ Chính – Thái Bình
   
  Hà Thị Thu Trang   8/10/1987
Lạch Tray – Hà Nội
   
  Nguyễn Hữu Bảo Trung    13/2/1987
Đống Đa – Hà Nội
   
  Nguyễn Văn Tú    15/5/1987
Hưng Nguyên – Hà Tây
   
  Vương Thị Vui   29/4/1987
Hoài Đức – Hà Nội
   
  Tào Thị Xinh    10/9/1987
Cẩm Khê – Phú Thọ
   
  Bùi Thị Trang Dung    30/11/1987
Hồng Bàng – Hải Phòng
   TKT47 chuyển sang